25.000 unieke producten op voorraad Adviserende gesprekspartner Gedegen productkennis
Naar de startpagina

Disclaimer


De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van SKS.

Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SKS. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Hoewel de website door SKS met zorg is samengesteld, is SKS niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten.

Alle informatie op deze website wordt door SKS met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SKS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel SKS alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is SKS niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Ofschoon de informatie in deze documentatie met de grootste zorg is samengesteld, aanvaardt SKS. geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de weergegeven informatie. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Op de inhoud van deze documentatie, te weten alle teksten, afbeeldingen, merken, logo's of informatie in enige vorm, alles in de breedste zin des woords, rusten intellectuele eigendomsrechten. Niets in deze documentatie mag worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van SKS. Indien deze documentatie verwijzingen bevat naar andere informatiebronnen niet zijnde van SKS, dan is SKS op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze andere bronnen.